Tuesday, July 29, 2014

거기에는 직원이 모두 몇 명이에요? - အဲဒီမွာ ဝန္ထမ္းက ဘယ္နွေယာက္လဲ။
모두 열다섯 명이에요. - အားလုံး 15 ေယာက္ပါ။
어느 나라에서 왔어요? - ဘယ္နုိင္ငံက လာသလဲ။
미얀마에서 왔어요. - ျမန္မာမွ လာပါတယ္။
언제 한국에 오셨어요? - ဘယ္တုန္းက ကိုရီးယားကုိ လာခဲ႔လဲ။
지난달에 왔어요. - ျပီးခဲ႔တဲ႔လက လာခဲ႔ပါတယ္
전에 한국에 와 본적이 있어요?. - အရင္က ကိုရီးယားလာဖူးလား။
아니요, 이 번이 처음이에요. - ဟင္႔အင္း ၊ ဒီ အၾကိမ္က ပထမဦးဆုံးပါ။
가족도 미얀마에 있어요? - မိသားစုကလဲ ျမန္မာမွာ ရွိတာလား။
네 , 아내와 아들은 지금 미얀마에 살고 있어요. - ဟုတ္တယ္၊ ဇနီးနဲ႔ သားေတြက အခု ျမန္မာမွာ ေနထိုင္ေနၾကတယ္။
가족을 많이 보고 싶겠군요. - မိသားစုကို တအား ေတြ႔ခ်င္မွာပဲေနာ္။
네 , 너무 보고싶어서 가꿈 눈물이 날때도 있어요. - ဟုတ္တယ္ ။ ေတြ႔ခ်င္လြန္းလို႔ တခါတရံ မ်က္ရည္ေတာင္က်တဲ႔အခါရွိတယ္။
그렇지만 우리 가족의 앞날에 행복하게 지낼수있도록 힘을내고 참고 피로를 풀어요. ဒါေပမဲ႔ က်ေနာ္တို႔ မိသားစု ရဲ႕ ေရွ႕အနာဂတ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေက်ာ္လြန္ျဖတ္သန္းေနနိုင္ေအာင္ အားတင္းျပီး သီးခံျပီး စိတ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မွဳေတြကို ေျဖရပါတယ္။
지금 어디에서 사세요? - အခု ဘယ္မွာေနတာလဲ။
공장 기숙사에 고향친구 두명 하고 같이 살아요. - စက္ရုံအေဆာင္မွာ ေမြးရပ္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္နွင္႔ အတူေနပါတယ္။
한국에 무슨 일하세요? - ကိုရီးယားမွာ ဘာအလုပ္လုပ္သလဲ။
자동차 부품 만드는 공장에서 일해요. - ကား ပစၥည္း ျပဳလုပ္တဲ႔ စက္ရုံမွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။
벌써 12 시예요. 점심 먹으러 갑시다. - 12 နာရီေတာင္ ရွိျပီ။ ေန႔လယ္စာစားဖို႔ သြားၾကစို႕။
뭐 먹을까요? - ဘာ စားမလဲ။
나는 볶음밥 먹고싶어. - ငါကေတ႔ာ ထမင္းေၾကာ္ စားခ်င္တယ္။
토요일에도 일해요? - စေနေန႔လဲ အလုပ္လုပ္သလား။
네 ,토요일에도 일하지만 월급이 적어요. - ဟုတ္တယ္။ စေနေန႔လဲ အလုပ္လုပ္ေပမဲ႔ လစာက နဲတယ္။
그래서 이 공장에서 그만두려고 해요. - အဲဒါေၾကာင္႔ ဒီ စက္ရုံမွ အလုပ္ထြက္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ေနတယ္။
좋은 일자리 있으면 옮기고 싶어요. - ေကာင္းတဲ႔ အလုပ္ေနရာမ်ား ၇ွိရင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခ်င္တယ္။
좋은 일자리 있으면 나에게 연락해 주세요. - ေကာင္းတဲ႔ အလုပ္ေနရာရွိရင္ ငါ႔ဆီကို ဆက္သြယ္ေပးဦး။
왜 그만두고 싶어요? - ဘာ႔ေၾကာင္႔ အလုပ္ထြက္ခ်င္တာလဲ။
이 회사는 월급도 적고 일도 재미가 없어요. - ဒီ ကုမၸဏီကေတာ႔ လစာလဲနဲျပီး အလုပ္ကလဲ စိတ္ဝင္စားမွဳ မရွိဘူး။
그리고 먼지도 많고 남새도 심해서 건강에도 안 좋을거예요. - ျပီးေတာ႔ အမွဳန္အမႊားကလဲ မ်ားျပီး အနံ႔ကလဲ ျပင္းထန္လို႔ က်န္းမာေရးမွာလဲ ေကာင္းမွာမဟုတ္ဘူး။
밥도 안 주고 기숙사비도 우리가 내야하니까 계속 일하고싶지 않습니다. - ထမင္းလဲ မေကြ်းပဲ အေဆာင္စရိတ္ကလဲ ငါတို႔က ေပးရလို႔ ဆက္ အလုပ္မလုပ္ခ်င္ေတာ႔ဘူး။
기숙사도 겨울에 너무 춥고 여름에는 에어컨이 없으니까 아주 더워요. - အေဆာင္ကလဲ ေဆာင္းဆို တအားေအးျပီး ေႏြက်ရင္ အဲယားကြန္းမရွိလို႔ အရမ္းပူတယ္။
야간 근무할때는 반찬도 항상 김치하고 달걀 밖에 안 줘요. - ညဆိုင္းဆင္းရတဲ႔အခါမွာေတာ႔ ဟင္းကလဲ အျမဲတမ္း ဂင္မ္ခ်ိီနဲ႔ ၾကက္ဥအျပင္ မေကြ်းဘူး။
무거운 것을 매일 들어야 하니까 허리도 아파 있어요. - ေလးတဲ႔ ဟာကို ေန႔စဥ္ မ သယ္ရလို႔ ခါးလဲ နာေနတယ္။
연삭기(그라인더 )로 매일 쇠를 다듬을 해야 해서 손목이 부어있어요. - ဂလိုက္ဒါနဲ႔ ေန႔စဥ္ သံသတၳဳေတြ တိုက္ရလို႕ လက္ဖမိုးေတြက ေယာင္ေနျပီ။
물건을 잡을때마다 아파요. - ပစၥည္းဆုပ္ကိုင္တဲ႔အခါတိုင္း နာတယ္။
그래서 빨리 새 직장을 찾고 싶어요. - အဲဒါေၾကာင္႔ ျမန္ျမန္ အလုပ္ေနရာသစ္ ရွာခ်င္တယ္။
의사선생님께서도 계속 그 일을 한다면 손이 나중에 일도 할수없게 될거라고 해요. - ဆရာဝန္ကလဲ ဆက္ျပီး အဲဒီအလုပ္ကိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ လက္က ေနာက္မွာ အလုပ္မလုပ္နိုင္ေအာင္ ျဖစ္နုိင္တယ္တဲ႔။
여기서는 남새가 심하고 먼지가 많으니까 얼마나 마스크를 써도 몸에 해로울 겁니다.- ဒီမွာကေတာ႕ အနံ႔က ျပင္းထန္ျပီး အမွဳန္အမႊားက မ်ားလို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ နွာေခါင္းကာ တပ္တပ္ ခႏၶာကိုယ္က ထိခိုက္ အႏၱရယ္ျပဳပါလိမ္႔မယ္။
여기서 일한지 한두달밖에 안 됐지만 살이 너무 많이 빠졌고 숨쉬기도 어려워줬습니다. - ဒီမွာ အလုပ္လုပ္တာက တစ္လႏွစ္လအျပင္ မရွိေသးေပမဲ႔ အရမ္းပိန္က်သြားျပီး အသက္ရွဳရတာလဲ ခက္လာတယ္။
이런곳에 계속 일하면 병에 걸릴수도 있으니까 다른 공장으로 바꾸고 싶어요. - ဒီလိုေနရာမွာ ဆက္ အလုပ္လုပ္ရင္ ေရာဂါလဲ ရနိုင္လို႔ တျခားစက္ရုံေျပာင္းခ်င္တယ္။
By U ZAW LIN

Thursday, July 17, 2014


 အားလံုးပဲမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။ဒီေန႔ကေတာ့
ရာသီဥတုနဲ႔ အခ်ိန္ကာလေတြကို
 ေဖၚျပတဲ့ ေန႔စဥ္သံုးစကားလံုးေလးေတြ 
တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

시간
အခ်ိန္

 계절
ရာသီဥတု

 한국에는 사계절이 있어요.
ကိုရီးယားမွာ ရာသီဥတုေလးမ်ိဳး႐ွိပါတယ္

ေႏြေေေ ေႏြဦးရာသီ
봄에는 날씨가 따뜻하고 꽃이 피어요.
ေႏြေေေ ေႏြဦးရာသီမွာကေတာ့ ရာသီဥတုက ေႏြးေထြးၿပီး ပန္းေတြပြင့္တယ္
여름
ေႏြေ ေႏြရာသီ
여름은 덥고 비가 와요.
ေႏြ
ေႏြေ ေႏြရာသီမွာကေတာ့ ပူၿပီး မိုးရြာတယ္
가을
ေေ ေဆာင္းဦးရာသီ
가을에 단풍이 들고 날씨가 선선해요.
  ေဆာင္းဦးရာသီမွာ ဒန္းဖူးင္ပန္းေတြအေရာင္ေတြထြက္လာၿပိ္း ရာသီဥတုက ေအးျမတယ္
겨울
ေ ေဆာင္းရာသီ
  겨울은 춥고 눈이 와요.
ေ ေဆာင္းရာသီကေတာ့ ေအးၿပီးႏွင္းက်ပါတယ္
  년
  ႏွစ္(ေရတြက္ျခင္း)
10년 전에 그 사람을 처음 만났어요.
လြန္ခဲ့တဲ့ 10ႏွစ္ေလာက္က အဲ့ဒီလူကို စေတြ႔ဖူးတာ


한 달 후에 시험이 있어요.
တစ္လၾကာၿပီးေနာက္(ေနာက္လ)မွာ စာေမးပြဲ႐ွိတယ္

ျပကၡဒိန္မွ(လ)
7월에 한국에 왔어요.
7လပိုင္းက ကိုရီးယားကို လာခဲ့တယ္
요일
ေန႔ရက္
오늘은 무슨 요일이에요?
ဒီေန႔ဘာေန႔လဲ
월요일
တနလၤာေန႔
월요병
တနလၤာအလုပ္မဆင္းခ်င္ေသာေရာဂါ
화요일
အဂၤါေန႔
수요일
ဗုဒၶဟူးေန႔
목요일
ၾကာသာပေတးေန႔
금요일
ေသာၾကာေန႔
불타는 금요일 (불금)
ေသာၾကာေန႔ ညပိုင္းကေနမနက္ထိအိမ္မျပန္ပဲ အမုန္းကဲတာကိုဆိုလိုတာပါ
토요일
စေနေန႔
일요일
တနဂၤေႏြေန႔
며칠 = 멏 일
ဘယ္ႏွရက္
며칠 동안 거기에 계실 거예요?
ဘယ္ႏွရက္ေလာက္ အဲ့ဒီမွာ႐ွိမွာလဲ

  ေန႔ရက္
오늘은 내가 태어난 날이에요
ဒီေန႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေမြးဖြားတဲ့ရက္ျဖစ္ပါတယ္
တစ္နည္းအားျဖင့္ 생일 ပါ

ရက္
오늘은 4월 15일이에요.
ဒီေန႔ကေတာ့ 4လပိုင္း 15ရက္ေန႔ပါ
시간
ၾကာျမင့္ခ်ိန္
춘천까지 몇 시간 걸려요?
Chuncheon အထိ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ

နာရီ(ထိုးေသာ)
5시에 서울역에서 만납시다
5နာရီမွာ ဆိုလ္ဘူတာမွာ ဆံုၾကတာေပါ့

မိနစ္
쉬는 시간은 10분이에요.
နားခ်ိန္ကေတာ့ 10 မိနစ္ပါ

စကၠန္႔
영수 씨는 100미터를 13초에 뛰어요
Yeong-Su က မီတာ 100ကို 13 စကၠန္႔နဲ႔ေျပးတယ္
오전
မနက္ပိုင္း(မြန္းမတည့္မွီအခ်ိန္) AM
오전 중에 이 일을 끝내세요.
မနက္ပိုင္း ဒီအလုပ္ကို အၿပီးလုပ္ပါ
오후
မြန္လြဲပိုင္း PM
오후에는 시간이 좀 있어요.
မြန္းလြဲပိုင္းမွာေတာ့ အခ်ိန္ရတယ္
정오
(ေန႔)မြန္းတည့္ခ်ိန္
자정
(ည ၁၂ နာရီ )သန္းေခါင္ယံ
새벽
အာရံုတက္ခ်ိန္
새벽 3시에 기차를 타고 해돋이를 보러 갔어요.
အာရံုတက္ 3နာရီမွာ ရထားစီးၿပီးေတာ့ ေနထြက္တာသြားၾကည့္ခဲ့တယ္
아침
နံနက္ခင္း
출근하기 전에 아침 운동을 해요.
အလုပ္မသြားခင္ နံနက္ခင္းအားကစားလုပ္တယ္

ေန႔ခင္း(ေန႔လည္)
낮에 잠을 자서(낮잠을 자서) 밤에 잠이 안 와요.
ေန႔ခင္းမွာအိပ္လို႔ ညဘက္မွာ အိပ္မေပ်ာ္ဘူး
저녁
ညေန
저녁 6시까지 집에 돌아가야 해요.
ညေန 6နာရီအေရာက္ အိမ္ျပန္ရမယ္


밤늦게까지 TV를 봤어요.
ညနက္တဲ့အထိ TV ၾကည့္ခဲ့တယ္
작년(지난 해)
ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္
작년에는 많이 더웠어요.
မႏွစ္က ေတာ္ေတာ္ေလး ပူခဲ့တယ္
금년(올해)
ဒီႏွစ္
올해에는 꼭 담배를 끊겠어요.
ဒီႏွစ္ထဲမွာ ေသခ်ာေပါက္ ေဆးလိပ္ဖ်က္မယ္
내년
  ေနာက္ႏွစ္
내년에 이사하려고 해요.
ေနာက္ႏွစ္ထဲ အိမ္ေျပာင္းမလို႔လုပ္ေနတာ
그제(그저께)
တေန႔က
그제 어디 갔어요?
တေန႔က ဘယ္သြားခဲ့တာလဲ
어제
မေန႔က
어제 뭐 했어요?
မေန႔က ဘာလုပ္ခဲ့တာလဲ
오늘
ဒီေန႔
오늘은 할 일이 많아요.
ဒီေန႔့ေတာ့ လုပ္စရာ အလုပ္ေတြမ်ားတယ္
내일
မနက္ျဖန္
내일 약속이 있어요?
မနက္ျဖန္ ခ်ိန္းထားတာ႐ွိလား
모레
သန္ဖက္ခါ
이 책은 모레 돌려 드릴게요.
ဒီစာအုပ္ကို သန္ဖက္ခါ ျပန္ေပးမယ္
주말
ပိတ္ရက္ weekend
주말 잘 보내세요.
ေ ေကာင္းမြန္ေသာပိတ္ရက္ျဖစ္ပါေစ
평일
ၾကားရက္(တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ)
근무시간은 평일 9시부터 6시까지입니다.
အလုပ္ခ်ိန္ကတာ့ ၾကားရက္ေတြမွာ မနက္9 နာရီကေန 6 နာရီအထိျဖစ္ပါတယ္
휴일
ပိတ္ရက္
이번 휴일에 뭐 하세요?
ဒီတစ္ေခါက္ပိတ္ရက္မွာ ဘာလုပ္မလဲ
공휴일
အစိုးရရံုးပိတ္ရက္
한국에서 크리스마스는 공휴일이에요.
ကိုရီးယားမွာ Christmas ေန႔က အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ျဖစ္ပါတယ္

မတိုင္ခင္
수업시간 10분 전에 왔어요.
အတန္းခ်ိန္ 10 မိနစ္အလိုမွာ လာခဲ့တယ္

ၿပီးေနာက္
기차가 5분 후에 출발해요.
ရထားက 5 မိနစ္အၾကာမွာ ထြက္ခြါပါမယ္
처음
ပထမဦးဆံုး
그 영화가 처음에는 좀 지루해요.
အဲ့ဒီ ႐ုပ္႐ွင္က ပထမဦးဆံုးမွာ နည္းနည္းၿငီးေငြ႔ဖို႔ေကာင္းတယ္
마지막
ေနာက္ဆံုး
그 드라마가 마지막에 어떻게 끝났어요?
အဲ့ဒီ ဇတ္လမ္းက ေနာက္ဆံုးမွာ ဘယ္လိုၿပီးသြားတာလဲ
날마다 = 매일
  ေန႔တိုင္း
날마다 운동해요.
ေန႔တိုင္းအားကစားလုပ္တယ္
자주
မၾကာခဏ
그 친구를 자주 만나요?
အဲ့ဒီ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ မၾကာခဏေတြ႔ျဖစ္လား
가끔
တခါတေလ
가끔 택시를 타요.
တခါတေလ Taxi စီးတယ္

မၾကာမွီ
이 비행기는 인천 공항에 곧 도착하겠습니다.
ဒီ ေလယာဥ္ကေတာ့ အင္ခြၽန္းေလဆိပ္ကို မၾကာခင္ဆိုက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္
방금
ခုဏေလးတင္
방금 점심을 먹었어요.
ခုဏေလးတင္ ေန႔လည္စာစားၿပီးတာ
금방
ခ်က္ခ်င္း
금방 끝날 거예요.
ခ်က္ခ်င္း ၿပီးမွာပါ
나중에
ေနာက္မွ
나중에 연락하겠습니다.
ေနာက္မွ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ့မယ္
먼저
အရင္
배가 고프면 먼저 드세요.
ဗိုက္ဆာရင္ အရင္သံုးေဆာင္ႏွင့္ပါ
벌써
(ကိစၥရက္တစ္ခုက)ျဖင့္ႏွင့္ေနသည္
벌써 퇴근했어요?
အလုပ္ေတာင္ဆင္းႏွင့္ၿပီလား
미리
ႀကိဳတင္၍
저는 시험공부를 미리 했어요.
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ စာေမးပြဲအတြက္စာေတြ ႀကိဳတင္လုပ္ၿပီးၿပီ
빨리
ျမန္ျမန္
늦었으니까 빨리 준비하세요.
ေနာက္က်ေနၿပီမို႔ ျမန္ျမန္ ျပင္ဆင္ပါ
아까
ခုဏေလးတင္
아까 친구한테서 전화 왔어요.
ခုဏေလးတင္ သူငယ္ခ်င္းဆီကေန ဖုန္းလာသြားတယ္
이따가
ခဏေနမွ
지금 바쁘니까 이따가 얘기합시다.
အခုအလုပ္မ်ားေနလို႔ ခဏေနမွ ေျပာၾကတာေပါ့
언제나
ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္။အျမဲတမ္း
그 사람은 언제나 일찍 학교에 와요.
အဲ့ဒီလူကေတာ့ အျမဲတမ္းေက်ာင္းကို ေစာေစာလာတယ္
점점
တျဖည္းျဖည္း
날씨가 점점 추워져요.
ရာသီဥတုက တျဖည္းျဖည္း ေအးလာၿပီ
항상
အျမဲတမ္း
어머니는 항상 제 걱정을 하세요.
အေမကေတာ့ အျမဲတမ္း ကြၽန္ေတာ့အတြက္စိတ္ပူပင္တယ္
한참
ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္
친구를 한참 기다렸어요.
သူငယ္ခ်င္းကို ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ေစာင့္ခဲ့ရတယ္
늦게
ေနာက္က်စြာ
친구가 탄 비행기가 늦게 도착했어요.
သူငယ္ခ်င္းစီးလာတဲ့ ေလယာဥ္က ေနာက္က်ၿပီးဆိုက္တယ္
일찍
ေစာေစာ
영수 씨는 약속시간보다 30분 일찍 와요.
Yeong-Su ကေတာ့ ခ်ိန္းထားတာထက္ မနစ္ 30 ေလာက္ေစာေစာေရာက္တယ္
늦다
ေ ေနာက္က်သည္
차가 밀려서 늦었어요.
ကားပိတ္ေနလို႔ ေနာက္က်သြားတယ္
걸리다
ၾကာျမင့္သည္
그 일은 시간이 많이 걸려요.
အဲ့ဒီအလုပ္က အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္

버스 ,기차 ,차 , 지하철 , 택시 이용할때
ဘတ္စကား ၊ ရထား ၊ ကား ၊ ေျမေအာက္ရထား ၊ TAXIစီးတဲ႔အခါ  

버스를 이용할때 =ဘတ္စကား အသုံးျပဳတဲ႔အခါ
실례합니다. 버스 정류장이 어디입니까?

-တဆိတ္ေလာက္ ခြင္႔ျပဳပါ။ ဘတ္စကားမွတ္တိုင္က ဘယ္မွာလဲ။
이 버스가 시청에 갑니까? 

-ဒီ ဘတ္စကားက ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမသို႔ သြားသလား။
시청에 가려먼 어떤 버스를 타야합니까? 

- ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမသို႔ သြားဖို႔ဆိုလ်ွင္ ဘယ္ဘတ္စကားကို စီးရမလဲ။
105 번 버스를 타세요. 그리고 35 번 버스도 거기 갑니다.

– 105 နံပါတ္ ဘတ္စကားကို စီးပါ။ ျပီးေတာ႔ 35 နံပါတ္ ဘတ္စကားလဲ အဲဒီကို သြားပါတယ္။
시청에 가려면 어디에서 내려야 합니까? 

- ျမိဳ႔ေတာ္ခန္းမသို႔ သြားဖို႔ ဆိုလွ်င္ ဘယ္မွာ ဆင္းရမလဲ။
시청에 도착하면 저에게 얘기해 주시겠어요? 

- ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရာက္ရင္ က်ေနာ္႔ဆီကို ေျပာေပးပါလား။
몇 정거장이 남았어요? - 

- ဘယ္ႏွ မွတ္တိုင္ေလာက္ က်န္ေသးလဲ။
이버스가 시청에 안가요. 

- ဒီဘတ္စကားက ျမိဳ႔ေတာ္ခန္းမ မေရာက္ဘူး။
버스를 잘 못 탄것 같아요. 

- ဘတ္စကားမွားစီးလာျပီနဲ႔တူတယ္။
그러면 어디에서 몇 번 버스를 타면 됩니까? 

- ဒါဆိုရင္ ဘယ္ကေန နံပါတ္ဘယ္ေလာက္ ဘတ္စကား စီးရင္ ရမလဲ။

자하철을 이용할때 = ေျမေအာက္ရထား အသုံးျပဳတဲ႔အခါ
가장 가까운 지하철 역이 어디에 있습니까?
- အနီးဆုံး ေျမေအာက္ရထားဘူတာက ဘယ္မွာရွိပါသလဲ။
여기서 지하철역에 어떻게 가야 합니까?
 - ဒီေနရာမွ ေျမေအာက္ရထားဘူတာသို႔ ဘယ္လို သြားရမလဲ။
기차표를 어디에서 살수있습니까?
- ရထားလက္မွတ္ကို ဘယ္မွာ ဝယ္လို႔ရပါသလဲ။
인천 에 가려면 몇 호선을 타면 됩니까?
- အင္ခြ်န္းသို႔ သြားဖို႔ဆိုလွ်င္ လိုင္းဘယ္ေလာက္ စီးရင္ ရပါသလဲ။
1호선을 타세요. 그리고 구로에서 4 호선을 갈아타면 됩니다.
- လိုင္း (၁) ကို စီးပါ။ ျပီးေတာ႔ ဂူရို မွာ လုိင္း (၄) ေျပာင္းစီးရင္ ရပါတယ္။
어느 역에서 내려야 합니까?
 - ဘယ္ဘူတာမွာ ဆင္းရမလဲ။

기차를 이용할때 = ရထားအသုံးျပဳတဲ႔အခါ
부산에 가는 기차표 예매하고 싶습니다 .
 - ဘူဆန္ သြားတဲ႔ ရထားလက္မွတ္ ၾကိဳတင္ျဖတ္ခ်င္ပါတယ္။
표 두장 주세요.편도표요.
 - လက္မွတ္ ႏွစ္ေစာင္ေပးပါ။ one way ပါ (အသြားလက္မွတ္ပါ)
부산에 가는 다음 기차가 언제 있습니까?
- ဘူဆန္ သြားတဲ႔ ေနာက္ရထားက ဘယ္အခ်ိန္ရွိသလဲ။
이 가차가 부산에 가는 기차 입니다.
- ဒီ ရထားက ဘူဆန္ သြားတဲ႔ ရထားျဖစ္ပါတယ္။
거기 가는 옃차가 자주 있습나다.
 - အဲဒီ သြားတဲ႔ ရထားက မၾကာခဏ ရွိပါတယ္။
이 기차가 몇시에 출발합니까?
- ဒီ ရထားက ဘယ္ႏွနာရီမွာ ထြက္သလဲ။
몇 시간쯤 걸립니까?
 - ဘယ္ႏွနာရီေလာက္ ၾကာသလဲ။

택시를 이용할때 = TAXI အသုံးျပဳတဲ႔အခါ
택시를 어디에서 탈수있나요?
- TAXI ကို ဘယ္မွာ စီးနိုင္သလဲ။
어디로 갑니까?
 - ဘယ္ကို သြားမွာလဲ။
어디 까지 모셔야 합니까?
- ဘယ္အထိ လိုက္ပို႔ေပးရမလဲ ခင္ဗ်ာ။
이 주소 로 데려다 주세요.
- ဒီ လိပ္စာကုိ ပို႔ေဆာင္ေပးပါ။
이태원 호탤로 가주세요.
 - အီထယ္ေဝါန္ ဟိုတယ္သို႔ သြားေပးပါ။
시간은 얼마나 걸릴까요?
-အခ်ိန္ကေရာ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ၾကာမလဲ။
30 분 밖에 안 걸립니다.
- မိနစ္ 30 အျပင္မၾကာပါဘူး။
거기 백화점 앞에 서 내려주세요.
- အဲဒီ ကုန္တိုက္ ေရွ႕မွာ ခ်ေပးပါ။
요금은 얼마죠?
- အခက ဘယ္ေလာက္က်လဲ။
만삼천원입니다.
- ဝမ္ေသာင္းသုံးေထာင္ပါ။
U ZAW LIN,
"하늘 " 한국어 학원
그렇다 (V) ဂေရာ့ထာ အဲဒီလိုျဖစ္သည္ ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ပါ အဲဒါကိုမွ သဒၵါေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ျပီး ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ေျပာင္းသြားတယ္ဆိုတာ ဆက္ၾကည္႔ေပးပါဦးေနာ္

1- 그렇게
ဂေရာ့ခဲ

(အဲဒီလို)

2- 그렇게까지
ဂေရာ့ခဲကာဂ်ီ

(အဲဒီေလာက္ထိ)

3- 그렇게까지 할 필요없어!

ဂေရာ့ခဲကာဂ်ီ ဟာလ္း ဖီလယိုး ေအာ့ပ္ေစာ

အဲဒီေလာက္ထိ လုပ္ဖို႔ မလိုဘူး

4- 그렇게라도 ဂေရာ့ခဲရာဒိုး (အဲဒီလိုေလးပဲျဖစ္ျဖစ္) အသနားခံ အကူညီေတာင္းခံရာတြင္လည္း သံုးပါသည္)

그렇게라도 날 좀 도와주면 안 돼?
ဂေရာ့ခဲရာဒိုး နာလ္း ဂ်ံဳမ္း ဒိုဝါဂ်ဴေမ်ာန္း အန္ဒြယ္?

အဲဒီလိုေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါ့ကို တဆိတ္ေလာက္ ကူညီေပးလုိ႔မရဘူးလားဟင္

ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္တဲ႔အခါဆိုရင္

5- 그래(요)
ဂရယ္ယို

(ေအး။ဟုတ္တယ္။ေကာင္းျပီ)လို႔ ေျပာပါတယ္

6- 누가 그래(요)?

ႏူဂ ဂရယ္ယို

(ဘယ္သူ ေျပာတာလဲ)

누가 그래?내 딸이 남자 친구와 도망갔다고..

ႏူဂ ဂရယ္ နယ္ တာလ္းရီ နမ္းဂ်ာခ်င္းဂုဝါ ဒိုမန္းဂါ့တာဂို

ဘယ္သူေျပာလဲ ငါ့ သမီး လင္ေနာက္လိုက္ေျပးတယ္လို႕

7- V+(으)라 그래(요)!
V+ပါလို႔ ေျပာလိုက္(ပါ) / V+ခိုင္းလိုက္(ပါ)

အဲဒီလိုမ်ိဳး သူတစ္ပါးကို ခိုင္းေစ ညြန္ၾကားတဲ႔ အခါမွာ အသံုးမ်ားပါတယ္

빨리 오라 그래!

ပါးလိ အိုရာ ဂရယ္

အျမန္ လာခိုင္းလိုက္

내가 가라 그랬어?

နယ္ဂ ဂါရာ ဂရဲ႕ေစာ

ငါ သြားခိုင္းေသးလို႔လား

8- ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ စကားေျပာတဲ႔အခါ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ထပ္မံ အတည္ျပဳတဲ႔အခါ ဒီစကားကို ေျပာၾကတယ္ မဟုုတ္လား

그렇다니까

ဂေရာ့ထာနီးကာ

ဟုတ္ပါတယ္ဆိုေနမွ ....

그렇다니까 왜? 날 못믿어?

ဂေရာ့ထာနီကား ဝယ္? နာလ္း မိုးမိေဒါ?

ဟုတ္ပါတယ္ဆိုေနမွပဲ ဘာလဲ ငါ့ကို မယံုဘူးလား

9- တစ္စံုတစ္ခု ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံတာေလးပါ
그럼...ဂေရာမ္ (ဒါဆိုရင္) ပံုမွန္အသံျဖင့္ ေျပာသည္

그럼! ဂေရာမ္း (ဒါေပါ့) အသံျမွင့္ျပီး ေျပာရသည္

그럼! 네가 잘했어

ဂေရာမ္း နီဂ ဂ်ာလ္းရဲ႕ေစာ

ဒါေပါ့ မင္းေတာ္တယ္

10- တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေသခ်ာ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးတဲ႔အခါ သံုးပါတယ္ ေမးခြန္းေမးရာတြင္လည္း သံုးပါတယ္

그렇죠? ဂေရာ့ခ်ိဳ (ဟုတ္တယ္မလား) အသက္ၾကီးသူကို ေျပာတာပါ

그렇지? ဂေရာ့ခ်ီ (ဟုတ္တယ္မလား)
ရြယ္သူ သူငယ္ခ်င္း ခင္မင္သူကို ေျပာတာပါ

အခု တင္ျပေပးမယ့္ စကားေတြကေတာ့ ေရွ႔မွာ စကားတစ္ခြန္းကို အရင္ေျပာထားျပီေနာက္ 그렇다 ကို ကိုယ္စားျပဳၾကိယာ အေနနဲ႕ သံုးရတာကို ေျပာခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

11- 그렇지 않아도

ဂေရာ့ခ်ီ အန္နာဒိုး

(အဲဒီလို မဟုတ္ရင္ေတာင္) ဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါတယ္

가 :내가 그걸 사줄까?

နယ္ဂ ဂုေဂါလ္း ဆားဂ်ဴလ္းကာ

ငါ အဲဒါ ဝယ္ေကြ်းရမလား

나 :그렇지 않아도 내가 사달라고 얘기할 참이었어!

ဂေရာ့ခ်ီ အန္နာဒိုး နယ္ဂ ဆာဒါလာဂို ယယ္ဂီဟာလ္း ခ်မ္းမိေအာ့ေစာ

အဲဒီလို မဟုတ္ရင္ေတာင္ ငါက ဝယ္ေကြ်းခိုင္းေတာ့မလို႔

12- 그렇다고 ...ဂေရာ့ထာဂို
အဲဒီလိုဆိုျပီး.....

내가 점심 사줄게.

နယ္ဂ ေဂ်ာမ္ရွင္မ္း ဆာဂ်ဴလ္းကယ္
ငါ ေန႔လည္စာ ဝယ္ေကြ်းမယ္

그렇다고 너무 비싼것 시키면 안 돼!

ဂေရာ့ထာဂို ေနာမူး ဘီစန္းေဂါ့ ရွိခီေမ်ာန္း အန္ဒြယ္

အဲဒီလိုဆိုျပီး အရမ္း ေစ်းၾကီးတာေတြ မမွာနဲ႕ေနာ္
ဆိုလိုခ်င္တာက ငါ ဝယ္ေကြ်းတယ္ဆိုျပီးေတာ့ ေစ်းၾကီးတာေတြပဲ မမွာစားနဲ႕လို႔ ေျပာခ်င္တာပါ

13- 그럴수록... ဂေရားဆူးရို႕
အဲဒီလို ျဖစ္ေလေလ....

네가 공부 잘 못해서 다른 학생들이 널 깔보지?

နီဂ ဂံုဘူး ဂ်ာလ္း မို႔ထယ္ေဆာ ဒါရြန္း ဟာ့ဆဲင္းဒူးရီ ေနာ္လ္ ကာလ္းဘိုဂ်ီ
မင္းက စာမေတာ္လို႔ အျခား ေက်ာင္းသားေတြက မင္းကို ဝိုင္းျပီး ႏွိမ္ၾကတယ္မလား

그럴수록 네가 공부 열심히 해서 실력을 보여줘야 돼!

ဂေရာ့ဆူးရို႕နီဂ ဂံုဘူး ေယာလ္ရွင္းမွိ ဟယ္ေဆာ ရွီးလေယာ့ဂူလ္း ဘိုေယာေဂ်ာရာ

အဲဒီလို ျဖစ္ေလေလ မင္းက စာၾကိဳးစားျပီးေတာ့ အရည္အခ်င္းေတြ ျပရမယ္

ဆိုလိုတာကေတာ့ မင္းကို ဝို္င္းျပီး ႏွိမ္ေလေလ အားမေလွ်ာ့ စိတ္မပ်က္ဘဲနဲ႕ စာၾကိဳးစားပါလို႔ ေျပာတာပါ

14- 그러다가 ဂေရာဒါက
အဲဒီလိုနဲ႕ (ဒီလိုနဲ႔ပဲ)

야 할 말이 있으면 발리 말해

ယား ဟာလ္္းမာလ္းရီ အိစုေမ်ာန္း ပါးလိ မားရဲ
ေဟ့ေကာင္ ေျပာစရာရွိရင္ ျမန္ျမန္ေျပာ
그러다가 날이 새겠어
ဂေရာဒါက နာလ္းရီ ဆဲဂဲ႔ေစာ

အဲဒါနဲ႕ပဲ မိုးလင္းေတာ့မယ္

(ဆိုလိုတာက ေျပာစရာရွိတာကို မေျပာဘဲနဲ႕ အခ်ိန္ဆြဲေနတဲ႔ လူကို ရြဲ႕ ေျပာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္)

15- 그런...(N)..အဲဒီလို N ဂေရာန္

그런 사람 또 없습니다
ဂေရာန္ ဆာရမ္ သိုး ေအာ့္ပ္ဆြန္နီသာ

အဲဒီလို လူမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ မရွိေတာ့ဘူး

ေနာက္ျပီးေတာ့ အဲဒီ 그렇다 ကုိပဲ ကြ်န္ေတာ့္ စကားနဲ႕ဆိုရင္ ရွာရွာေဖြေဖြလို႔ ေျပာရမွာေပါ့ အသံုးအႏႈန္းဆန္းေလး တစ္ခုပါ

16- 좀 그래요...ဂ်ံဳးမ္ ဂရယ္ယို
တစ္မ်ိဳးၾကီးပဲ

형인 내가 동생한테서 도움을 받아서 좀 그렇잖아

ဟေယာင္းငင္း နယ္ဂ ဒံုးဆဲင္းဟန္းထဲေဆာ ဒိုအူမ္မူလ္း ဘာဒါေဆာ ဂ်ံဳမ္း ဂေရာ့ခ်န္နား

အကို ျဖစ္တဲ႔ ငါက ညီဆီကေန အကူအညီ ယူရေတာ့ တမ်ိဳးၾကီးပဲ မလား?


KLFFW -မွာကူယူေဖာ္ျပသည္။

Wednesday, July 16, 2014

       မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ မေန႔က 먹다 အပိုင္း (2) အဆက္ေလး လုပ္လိုက္ ၾကတာေပါ့ဗ်ာ
ပိုးေကာင္ေတြ ကိုက္စားတာကိုလည္း 먹다 နဲ႔ သံုးတာ ေတြ႕႐တယ္ဗ်
좀 먹은 책 ㅡ
ဂ်ံဳး ေမာဂြန္း ခ်ဲ႕က္
ျခစားထားတဲ႔ စာအုပ္

벌레 먹은 이
ေဘာလဲ ေမာဂြန္း အီ
ပိုးစားေနတဲ႔ သြား
တနည္းအားျဖင့္ အဲဒါကို 충치 ခ်ဴးင္ခ်ီ လို႔လည္း ေခၚပါတယ္ ခင္ဗ်ာ

ပစၥည္း ဥစၥာ ပိုက္ဆံ ေတြကို အတင္း အဓမၼ သိမ္းယူတာကိုလည္း 먹다 နဲ႔ သံုးပါတယ္
그는 내 재산을 먹었다.
ခူႏြန္း နယ္ ဂ်ယ္ဆန္းႏူူလ္း ေမာ္ေဂါ့သာ
သူ င့ါ အဖိုးတန္ ပစၥည္းေတြကို သိမ္းယူသြားတယ္

ေနာက္တစ္ခုက 떼어먹다 ပါ
တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေပး႐မယ္႔ ပိုက္ဆံ ဆပ္ ႐မယ္႔ အေၾကြးကို တမင္ မဆပ္ပဲ မေပးပဲ ေနတာ ကို ေျပာတာပါ
넌 택시비를 떼어먹었잖아.!
ေနာ္ ထဲ႕က္႐ွီဘီ႐ူလ္း သဲေအာ ေမာ္ေဂါ့က်ားနား
မင္း တကၠစီဖိုး ျပန္ မေပး႐ေသးဘူးေလ

빚을 떼어먹고 도망쳤어요.
ဘိဂ်ဴလ္း သဲေအာေမာ့ကို ဒိုမန္းေခ်ာ့ေစာ္ယိူ
အေၾကြး မဆပ္ပဲ ထြက္ေျပးသြားတယ္

욕 အဆဲ 겁 ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း ကိုလည္း 먹다 နဲ႔ သံုးပါေသးတယ္

욕을 먹다 ㅡ ယို႔ဂူလ္း ေမာ့က္သာ
အဆဲေတြကို စား႐တယ္ဆိုေတာ့ အဆဲခံ႐တာကို ေျပာတာပါ
난 너때문에 실컷 욕먹었어!!
နန္း ေနာ္ သဲမူးနဲ ႐ွီလ္းေခါ့ ယံုးေမာ္ေဂါ့ေစာ္
ငါ နင့္ ေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းၾကီး အဆဲခံလိုက္ ႐တယ္

겁을 먹다 ㅡ ေဂါ့ဘူလ္း ေမာ့္သာ
ေၾကာက္တာကို ေျပာတာပါ
겁을 먹고 소리 질렀어요.
ေဂါ့ဘူလ္း ေမာ့ကို ဆို႐ီ ဂ်ီေလာ့ေစာ္ယို
ေၾကာက္ျပီး ေအာ္လိုက္မိတယ္
욕먹이다 ㅡ ယံုးေမာဂီသာ
အဆဲခံ႐ေအာင္ လုပ္သည္
날 일부러 욕먹인거야??
နာလ္း အီးဘ္ဘူးေ႐ာ ယံုးေမာ္ဂင္းေဂါယား
ငါ့ တမင္ အဆဲခံ႐ေအာင္ လုပ္တာလား

나이를 먹다 ㅡ အသက္ၾကီးသည္

나이를 먹었다는 생각이 들어요.
နာအီ႐ူလ္း ေမာ္ ေဂါ့သာႏြန္း ဆဲင္းဂါ့ဂိ ဒေ႐ာယို
အသက္ ၾကီးလာျပီဆိုတဲ႔ အေတြးဝင္မိတယ္

다위를 먹다 ㅡ အပူ႐ွပ္သည္

그는 더위를 먹고 아팠어요.
ခူႏြန္း ေဒါဝီ႐ူလ္း ေမာ့္ကို အာဖာ့ေစာ္ယို
သူ အပူ႐ွပ္ျပီး ဖ်ားသြားတယ္

주먹을 먹었어요 ㅡ
ဂ်ဴေမာ့ဂူလ္း ေမာ္ေဂါ့ေစာ္ယို
လက္သီးစာ မိသြားတယ္

마음을 먹다 = 결정하다
စိတ္ ဆံုးျဖတ္သည္

이제부터 열심히 공부하기로 마음을 먹었어요.
အီဂ်ဲဘူေထာ ေယာလ္႐ွင္းမိ ဂံုဘူးဟာဂီ႐ို မာအြန္းမူလ္း ေမာ္ေဂါ့ေစာ္ယို

အခုအခ်ိန္ကစျပီး စာၾကိဳးစားေတာ့မယ္လို႔ စိတ္ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ျပီ

난 그 여자를 두번 다시 만나지 않기로 마음을 먹었어요.
နန္း ခူ ေယာဂ်ာ႐ူလ္း ဒူးေဘာန္း ထွား႐ွိ မန္နာဂ်ီ အန္ခီ႐ို မာအြန္းမူလ္း ေမာ္ေဂါ့ေစာ္ယိူ

ကြ်န္ေတာ္ အဲ႔ဒီ ေကာင္မေလးကို ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေတာ့မွ မေတြ႕ေတာ့ဘူးလို႔ စိတ္ ပိုင္းျဖတ္ထားလိုက္ျပီ

톱 / 대패 လႊ / ေ႐ႊေဘာ္စက္ ထက္ တာကိုလည္း
먹다 နဲ႔ သံုးေသးတယ္ဗ်
톱이 잘 먹어요.
ထို႕ဘိ ဂ်ာလ္း ေမာ္ေဂါယို
လႊက တအား ထက္တာ

이 차는 기름을 많이 먹어요.
အီ ခ်ာႏြန္း ဂီ႐ြန္းမူလ္း မားနိ ေမာ္ေဂၚယို
ဒီ ကားက ဆီ အမ်ားၾကီး စားတယ္

귀가 먹다 ㅡ နားေလးသည္

그 남자는 한쪽 귀가 먹었어요.
ခူ နမ္းဂ်ာႏြန္း ဟန္းက်ိဳ႕ ဂြီဂ ေမာ္ေဂါ့ေစာ္ယို
အဲ႔ ေကာင္ေလးက နားတစ္ဖက္ ေလးေနတယ္ မၾကား႐ဘူး

둘이 먹다가 하나 죽어도 모를만큼 맛이 있어요.
ဒူး႐ိ ေမာ္႔သာဂ ဟာန ဂ်ဴေဂါသိုး မို႐ူလ္း မန္းခြန္မ္း မာ့႐ွိ အိေစာယို

ႏွစ္ေယာက္ စားေန႐င္းနဲ႕ တစ္ေယာက္ ေသသြားတာေတာင္ မသိလိုက္႐ေအာင္ကို အ႐သာ ႐ွိတာ

ကို႐ီးယားမွာ အစားအေသာက္ တစ္ခုက အ႐မ္း အ႐သာ ႐ွိျပီဆို႐င္ အဲလို ေျပာတတ္ၾကပါတယ္

먹다 နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္႔ျပည္႔စံုစံု တင္ျပ ေဆြးေႏြးျပီးပါျပီ အားလံုးပဲ ကို႐ီးယားစာ စကား အခက္အခဲမွ ကင္းေဝးၾကပါေစဗ်ာ

KLFFW -မွကူယူေဖာ္ျပသည္။

စာေပခ်စ္သူမ်ား

Sample Text

Powered by Blogger.

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget