Tuesday, July 29, 2014

거기에는 직원이 모두 몇 명이에요? - အဲဒီမွာ ဝန္ထမ္းက ဘယ္နွေယာက္လဲ။
모두 열다섯 명이에요. - အားလုံး 15 ေယာက္ပါ။
어느 나라에서 왔어요? - ဘယ္နုိင္ငံက လာသလဲ။
미얀마에서 왔어요. - ျမန္မာမွ လာပါတယ္။
언제 한국에 오셨어요? - ဘယ္တုန္းက ကိုရီးယားကုိ လာခဲ႔လဲ။
지난달에 왔어요. - ျပီးခဲ႔တဲ႔လက လာခဲ႔ပါတယ္
전에 한국에 와 본적이 있어요?. - အရင္က ကိုရီးယားလာဖူးလား။
아니요, 이 번이 처음이에요. - ဟင္႔အင္း ၊ ဒီ အၾကိမ္က ပထမဦးဆုံးပါ။
가족도 미얀마에 있어요? - မိသားစုကလဲ ျမန္မာမွာ ရွိတာလား။
네 , 아내와 아들은 지금 미얀마에 살고 있어요. - ဟုတ္တယ္၊ ဇနီးနဲ႔ သားေတြက အခု ျမန္မာမွာ ေနထိုင္ေနၾကတယ္။
가족을 많이 보고 싶겠군요. - မိသားစုကို တအား ေတြ႔ခ်င္မွာပဲေနာ္။
네 , 너무 보고싶어서 가꿈 눈물이 날때도 있어요. - ဟုတ္တယ္ ။ ေတြ႔ခ်င္လြန္းလို႔ တခါတရံ မ်က္ရည္ေတာင္က်တဲ႔အခါရွိတယ္။
그렇지만 우리 가족의 앞날에 행복하게 지낼수있도록 힘을내고 참고 피로를 풀어요. ဒါေပမဲ႔ က်ေနာ္တို႔ မိသားစု ရဲ႕ ေရွ႕အနာဂတ္မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေက်ာ္လြန္ျဖတ္သန္းေနနိုင္ေအာင္ အားတင္းျပီး သီးခံျပီး စိတ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မွဳေတြကို ေျဖရပါတယ္။
지금 어디에서 사세요? - အခု ဘယ္မွာေနတာလဲ။
공장 기숙사에 고향친구 두명 하고 같이 살아요. - စက္ရုံအေဆာင္မွာ ေမြးရပ္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္နွင္႔ အတူေနပါတယ္။
한국에 무슨 일하세요? - ကိုရီးယားမွာ ဘာအလုပ္လုပ္သလဲ။
자동차 부품 만드는 공장에서 일해요. - ကား ပစၥည္း ျပဳလုပ္တဲ႔ စက္ရုံမွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။
벌써 12 시예요. 점심 먹으러 갑시다. - 12 နာရီေတာင္ ရွိျပီ။ ေန႔လယ္စာစားဖို႔ သြားၾကစို႕။
뭐 먹을까요? - ဘာ စားမလဲ။
나는 볶음밥 먹고싶어. - ငါကေတ႔ာ ထမင္းေၾကာ္ စားခ်င္တယ္။
토요일에도 일해요? - စေနေန႔လဲ အလုပ္လုပ္သလား။
네 ,토요일에도 일하지만 월급이 적어요. - ဟုတ္တယ္။ စေနေန႔လဲ အလုပ္လုပ္ေပမဲ႔ လစာက နဲတယ္။
그래서 이 공장에서 그만두려고 해요. - အဲဒါေၾကာင္႔ ဒီ စက္ရုံမွ အလုပ္ထြက္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ေနတယ္။
좋은 일자리 있으면 옮기고 싶어요. - ေကာင္းတဲ႔ အလုပ္ေနရာမ်ား ၇ွိရင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခ်င္တယ္။
좋은 일자리 있으면 나에게 연락해 주세요. - ေကာင္းတဲ႔ အလုပ္ေနရာရွိရင္ ငါ႔ဆီကို ဆက္သြယ္ေပးဦး။
왜 그만두고 싶어요? - ဘာ႔ေၾကာင္႔ အလုပ္ထြက္ခ်င္တာလဲ။
이 회사는 월급도 적고 일도 재미가 없어요. - ဒီ ကုမၸဏီကေတာ႔ လစာလဲနဲျပီး အလုပ္ကလဲ စိတ္ဝင္စားမွဳ မရွိဘူး။
그리고 먼지도 많고 남새도 심해서 건강에도 안 좋을거예요. - ျပီးေတာ႔ အမွဳန္အမႊားကလဲ မ်ားျပီး အနံ႔ကလဲ ျပင္းထန္လို႔ က်န္းမာေရးမွာလဲ ေကာင္းမွာမဟုတ္ဘူး။
밥도 안 주고 기숙사비도 우리가 내야하니까 계속 일하고싶지 않습니다. - ထမင္းလဲ မေကြ်းပဲ အေဆာင္စရိတ္ကလဲ ငါတို႔က ေပးရလို႔ ဆက္ အလုပ္မလုပ္ခ်င္ေတာ႔ဘူး။
기숙사도 겨울에 너무 춥고 여름에는 에어컨이 없으니까 아주 더워요. - အေဆာင္ကလဲ ေဆာင္းဆို တအားေအးျပီး ေႏြက်ရင္ အဲယားကြန္းမရွိလို႔ အရမ္းပူတယ္။
야간 근무할때는 반찬도 항상 김치하고 달걀 밖에 안 줘요. - ညဆိုင္းဆင္းရတဲ႔အခါမွာေတာ႔ ဟင္းကလဲ အျမဲတမ္း ဂင္မ္ခ်ိီနဲ႔ ၾကက္ဥအျပင္ မေကြ်းဘူး။
무거운 것을 매일 들어야 하니까 허리도 아파 있어요. - ေလးတဲ႔ ဟာကို ေန႔စဥ္ မ သယ္ရလို႔ ခါးလဲ နာေနတယ္။
연삭기(그라인더 )로 매일 쇠를 다듬을 해야 해서 손목이 부어있어요. - ဂလိုက္ဒါနဲ႔ ေန႔စဥ္ သံသတၳဳေတြ တိုက္ရလို႕ လက္ဖမိုးေတြက ေယာင္ေနျပီ။
물건을 잡을때마다 아파요. - ပစၥည္းဆုပ္ကိုင္တဲ႔အခါတိုင္း နာတယ္။
그래서 빨리 새 직장을 찾고 싶어요. - အဲဒါေၾကာင္႔ ျမန္ျမန္ အလုပ္ေနရာသစ္ ရွာခ်င္တယ္။
의사선생님께서도 계속 그 일을 한다면 손이 나중에 일도 할수없게 될거라고 해요. - ဆရာဝန္ကလဲ ဆက္ျပီး အဲဒီအလုပ္ကိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ လက္က ေနာက္မွာ အလုပ္မလုပ္နိုင္ေအာင္ ျဖစ္နုိင္တယ္တဲ႔။
여기서는 남새가 심하고 먼지가 많으니까 얼마나 마스크를 써도 몸에 해로울 겁니다.- ဒီမွာကေတာ႕ အနံ႔က ျပင္းထန္ျပီး အမွဳန္အမႊားက မ်ားလို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ နွာေခါင္းကာ တပ္တပ္ ခႏၶာကိုယ္က ထိခိုက္ အႏၱရယ္ျပဳပါလိမ္႔မယ္။
여기서 일한지 한두달밖에 안 됐지만 살이 너무 많이 빠졌고 숨쉬기도 어려워줬습니다. - ဒီမွာ အလုပ္လုပ္တာက တစ္လႏွစ္လအျပင္ မရွိေသးေပမဲ႔ အရမ္းပိန္က်သြားျပီး အသက္ရွဳရတာလဲ ခက္လာတယ္။
이런곳에 계속 일하면 병에 걸릴수도 있으니까 다른 공장으로 바꾸고 싶어요. - ဒီလိုေနရာမွာ ဆက္ အလုပ္လုပ္ရင္ ေရာဂါလဲ ရနိုင္လို႔ တျခားစက္ရုံေျပာင္းခ်င္တယ္။
By U ZAW LIN

0 comments:

Post a Comment

စာေပခ်စ္သူမ်ား

Sample Text

Powered by Blogger.

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget